אם אתם צריכים לעדכן מידע של הזמנה כלשהי בזמן שליחתה, תוכלו להשתמש באפשרות ערוך הזמנה.

כיצד לערוך הזמנה

כדי לערוך הזמנה, במסך הראשי לחצו על כרטיס ההזמנה (צילום מסך 1).


(צילום מסך 1)


בחלון החדש שנפתח, לחצו על עריכה (צילום מסך 2).

(צילום מסך 2)


במצב העריכה תראו את פרטי ההזמנה הבאים (צילום מסך 3):


קבע עדיפות גבוהה (מעניק להזמנה עדיפות גבוהה. האלגוריתם לוקח בחשבון עדיפות זו בעת יצירת המסלולים לשליחים).

נ. איסוף (שם העסק).

ז. הכנה (הזמן הדרוש להכנת ההזמנה).

הערות (הערות הקשורות להזמנה).

מספר טלפון (מספר טלפון של הלקוח).

שם (שם הלקוח).

זמן (מועד אספקת ההזמנה).

מס' הזמנה (מספר הזמנה).

תשלום (מזומן ואשראי).

איסוף עצמי (אם הלקוח רוצה לאסוף את ההזמנה בעצמו).

עיר, רחוב (כתובת הלקוח).

מקום (השלמה אוטומטית של כתובת למשלוח על ידי הזנת מקום או לחיצה על המפה).


(צילום מסך 3)


ניתן גם לערוך הזמנה על ידי לחיצה על הזמנות בחלונית הניווט העליונה. מצאו את ההזמנה הרלוונטית ולחצו על כפתור העריכה (צילום מסך 4).


(צילום מסך 4)


מצב העריכה ייפתח, כפי שמוצג במקרה הראשון.


כיצד למחוק הזמנה קיימת

אם הזמנה מפסיקה להיות תקפה, תמיד תוכלו למחוק אותה. לשם כך, לחצו על כרטיס ההזמנה במסך הראשי (צילום מסך 1).


(צילום מסך 1)


בחלון החדש שנפתח, לחצו על כפתור המחיקה (צילום מסך 2).


(צילום מסך 2)


הזינו את הסיסמה שלכם ולחצו על בטוח? (צילום מסך 3).


(צילום מסך 3)


ניתן גם למחוק הזמנה קיימת על ידי לחיצה על הזמנות בחלונית הניווט העליונה, מציאת ההזמנה הרלוונטית ולחיצה על כפתור המחיקה (צילום מסך 4).


(צילום מסך 4)


הזינו את הסיסמה שלכם ולחצו על בטוח? (צילום מסך 5).


(צילום מסך 5)