קיבוץ ידני של הזמנות למשלוח


קיבוץ הזמנות היא אפשרות לקבץ כמה הזמנות במסלול אחד עבור שליח ספציפי.

ניתן לפתוח קבוצות של הזמנות ולשנות את מסלול המשלוח, להוסיף הזמנות חדשות או להסיר אותן.

כאשר רוצים שימסרו מספר הזמנות על ידי אותו שליח, יש לקבץ הזמנות במסלול אחד.


TABLE OF CONTENTS

קבצו הזמנות לקבוצה

ערימת הזמנות דרך מצב בחירה מרובת

קיבוץ הזמנות דרך גרירה

קיבוץ הזמנות דרך סרגל השליחים

ערכו ובדקו קבוצת הזמנות


קבצו הזמנות לקבוצה

ישנם שלושה דרכים לקבץ הזמנות לקבוצה אחת.

ערימת הזמנות דרך מצב בחירה מרובת


לחצו על מצב בחירה מרובת (כפתור הוי) בחלון ההזמנות במסך הראשי, ולאחר מכן בחרו את ההזמנות שברצונכם לקבץ במסלול אחד ולחצו על שיוך לשליח (תמונת מסך 1).


(תמונת מסך 1)


בחלון הקופץ שמופיע, בחרו את השליח למשלוחים ולחצו על אשר (תמונת מסך 2).


(תמונת מסך 2)


קיבוץ הזמנות דרך גרירה


ניתן לשייך הזמנה לשליח ולגרור אליה הזמנות אחרות (תמונת מסך 3).


(תמונת מסך 3)


קיבוץ הזמנות דרך סרגל השליחים


לחצו על החץ ליד שם השליח בסרגל הצד השמאלי ולחצו על כפתור שיוך הזמנות מהרשימה הנפתחת (תמונת מסך 4).


(תמונת מסך 4)


בחלון הקופץ, לחצו על העסק הרלוונטי ובחרו הזמנות מהרשימה הנפתחת להקצאה לשליח. לאחר שסיימתם לחצו על אישור (תמונת מסך 5).


(תמונת מסך 5)


ערכו ובדקו קבוצת הזמנות

בתפריט ההזמנה הימני במסך הראשי, תראו את הקבוצה שנוצרה המסומנת באותו צבע כמו הסיכות במפה (תמונת מסך 6).


(תמונת מסך 6)


ניתן לפתוח את תפריט המסלול בלחיצה על כרטיס קבוצת ההזמנות. כאן תוכלו לשנות את סדר מסלול המשלוח על ידי לחיצה על חיצי ההזמנה, לשייך את המסלול לשליח אחר, לרענן את המסלול או לפרק אותו (תמונת מסך 7). כמו כן, ניתן למצוא מידע הקשור למסלול כמו זמן אספקה, מרחק וכו'.


(תמונת מסך 7)


*המסלול נבנה אוטומטית על ידי המערכת לאורך המסלול המהיר ביותר וקריטריונים קיבוץ ההזמנות. למידע נוסף על קריטריונים קיבוץ ההזמנות, עיינו בקריטריונים לקיבוץ הזמנות | הגדרות אלגוריתם


לכל קבוצת הזמנה/מסלול יש מספר זיהוי ייחודי. ניתן למצוא את מספר זיהוי קבוצת ההזמנה/מסלול בכרטיס הקבוצה (תמונת מסך 8) או בכרטיס מסלול השליח (תמונת מסך 9).(תמונת מסך 8)


(תמונת מסך 9)


במקרה של בעיות עם קיבוץ ההזמנות/מסלול, תמיד ניתן לבקש תמיכה דרך צ'אט הפורטל שלנו. צרו קשר עם מנהל התמיכה ושתפו את מספר הזיהוי של קבוצת ההזמנה/מסלול בשביל בירור הבעיה.