לאחר קבלת ההזמנה בפורטל הניהול של DelivApp, המנהל צריך להקצות אותה לשליח.


במסך הראשי, לחצו על ההזמנה ולאחר מכן לחצו על כפתור "לשייך לשליח" בכרטיס ההזמנה.


בחר שליח זמין מהחלון המוקפץ ולחצו על כפתור "אשר".


לאחר שההזמנה הוקצתה לשליח, ההזמנה תוצג עם שם השליח בסרגל הצד הימני. ניתן לבדוק את ההזמנות שהוקצו לכל שליח בסרגל הצד השמאלי על ידי לחיצה על החץ ליד שם השליח.


לאחר הקצאת ההזמנות לשליח, המנהל יכול לשנות את עדיפות הנתב (עדיפות שליחת הזמנות) על ידי לחיצה עליו.המסך עם המסלול יופיע, כאן ניתן לבצע שינויים. לאחר שההזמנות מוכנות לשליח, לחצו על כפתור "אשר".


זהו! השליח קיבל את מסלול המשלוח.