ניתן להגדיר מחירי משלוחים לכל עסק ולקבוע מחירי משלוחים לאזורים יוצאי דופן.


כדי להגדיר את תצורת עלות המשלוח לעסקים, אנא לחץ על הכרטיסייה "הגדרות" בחלונית הניווט העליונה, ולאחר מכן לחץ על "הגדרות של נקודת איסוף" בסרגל הצד השמאלי (צילום מסך 1).


(צילום מסך 1)


במסך "הגדרות של נקודת איסוף", לחץ על הסמל "הגדרות מחיר משלוח"  בשורה של העסק הרלוונטי (סימון 3 בצילום מסך 1).


במסך עלות המשלוח של הסוחר, מצא את השדה "שיטת חישוב של מחיר המשלוח". כל המידע המוצג על המסך ישתנה בהתאם לבחירת "שיטת חישוב של מחיר המשלוח".


*קיימים 3 ערכים בשדה "שיטת חישוב של מחיר המשלוח":


 • לפי אזורים

 • לפי מרחק

 • מעורב

לפי אזורים

עבור מצב זה יוצג המידע הבא על המסך (צילום מסך 2):


הגדרות מחיר משלוח:

 • שיטת חישוב של מחיר המשלוח - לפי אזורים (בורר מצבים)

 • מחיר משלוח כללי


הגדרת אזורים חריגים – הגדרות עלות משלוח קבועות לפי אזור חלוקה.


(צילום מסך 2)


כדי לקבוע מחיר לאזור, לחץ על השדה "הוסף" ובחר אזור רלוונטי לחריגה, ולאחר מכן לחץ על כפתור הוסף (צילום מסך 3).


(צילום מסך 3)


בשדה החדש "מחיר משלוח ל (שם האזור שלכם)", הזינו את המחיר הקבוע ולחצו על כפתור "שמור" (צילום מסך 4).


(צילום מסך 4)


עבור מצב זה, עלות המשלוח תחושב באופן הבא:

 • אם ההזמנה שייכת לאזור משלוח מתוך רשימת "הגדרות אזורים חריגים", עלות המשלוח תהיה כפי שהעלות מופיעה עבור אזור זה (בדוגמה שלנו עלות המשלוח עבור הזמנה ששייכת לאזור המשלוח "main" תהיה 23)

אם ההזמנה שייכת לאזור משלוח שאינו מופיע ברשימת "הגדרות אזורים חריגים", עלות המשלוח תהיה כמחיר "משלוח כללי" (בדוגמה 40 שלנו)


לפי מרחק

עבור מצב זה, המידע הבא מוצג על המסך:


הגדרות מחיר משלוח:

 • שיטת חישוב של מחיר המשלוח - לפי אזורים (בורר מצבים)

 • מחיר בסיסי (מחיר עבור מרחק תעריף בסיס)

 • מירחק בסיסי (מ)

 • מחיר משלוח מקסימלי (המחיר המקסימלי לכל משלוח שיכול להיות)

 • תוספת מחיר עבור מרחק לפי ק"מ (מחיר למרחק מעל "מירחק בסיסי (מ)")

 

עבור מצב זה, עלות המשלוח מחושבת על סמך המרחק בין העסק לכתובת המשלוח, באופן הבא:

- "מחיר בסיסי" מחויב עבור "מרחק בסיס"

- עבור ק"מ נוספים (מעל למרחק הבסיס) עלות המשלוח עולה ב"מחיר לק"מ נוסף"

- העלות לא תהיה גבוהה מ"עלות משלוח מקסימלית"


בדוגמה שלנו, עלות המשלוח תהיה 25 עבור 2 ק"מ ראשונים (2000 מ'). לכל ק"מ נוסף, העלות תעלה ב-1. עלות המשלוח לא תעלה על ה-35מעורב

עבור מצב זה, המידע הבא מוצג על המסך:


הגדרות מחיר משלוח:

 • שיטת חישוב של מחיר המשלוח - לפי אזורים (בורר מצבים)

 • מחיר בסיסי (מחיר עבור מרחק תעריף בסיס)

 • מירחק בסיסי (מ)

 • מחיר משלוח מקסימלי (המחיר המקסימלי לכל משלוח שיכול להיות)

 • תוספת מחיר עבור מרחק לפי ק"מ (מחיר למרחק מעל "מירחק בסיסי (מ)")

 

הגדרת אזורים חריגים – הגדרות עלות משלוח קבועות לפי אזור חלוקה.


עבור מצב זה, עלות המשלוח תחושב באופן הבא:

- אם ההזמנה שייכת לאזור משלוח מרשימת "הגדרות אזורים חריגים" העלות תהיה כמחיר לאזור זה (בדוגמה שלנו עלות המשלוח להזמנה מ"גלובל" תהיה 23)

- אם ההזמנה שייכת לאזור שאינו מופיע ברשימת "הגדרות אזורים חריגים", עלות המשלוח תחושב על סמך המרחק בין העסק לכתובת המשלוח, לפי האופן שהוסבר לעיל בסעיף "לפי מרחק".

בדוגמה שלנו, עלות המשלוח תהיה 25 עבור 2 ק"מ ראשונים (2000 מ'). לכל ק"מ נוסף, העלות תעלה ב-1. עלות המשלוח לא תעלה על ה-35


במילים אחרות, מצב זה הוא שילוב של שני מצבים קודמים.