תוכן העניינים

בהגדרות האישיות תוכלו להתאים אישית את חשבון פורטל הניהול שלכם ב-DelivApp. הגדרות אלה ישפיעו רק על החשבון שלכם.


לחצו על כרטיסיית הגדרות בחלונית הניווט העליונה, ולאחר מכן לחצו על הגדרות אישיות בסרגל הצד השמאלי.



במסך ההגדרות האישיות, תראו את החלקים הבאים: שינוי הגדרות, והגדרות תצוגה.


שינוי הגדרות


כאן תוכלו לשנות את שמכם, מספר הטלפון, והדואר האלקטרוני. ניתן לשנות את לוגו העסק שלכם על ידי לחיצה על כפתור בחר:

הלוגו שלכם יופיע ליד נתוני החשבון שלכם בחלק העליון של המסך.



כדי לשנות את סיסמת החשבון, לחצו על סמל המנעול מתחת לשנה סיסמה.



הגדרות תצוגה

כאן תוכלו לנהל את ההגדרות הבאות:


 • הסתרת קבוצת איסוף עצמי (במצב הסתרה, כל ההזמנות יוצגו ביחד; במצב ביטול הסתרה, ההזמנות יוצגו לפי קבוצות: משלוח וטייק אווי):

 • זמן לפני השהיה אוטומטית (כמות הזמן עד שחלון קופץ נשהה אוטומטית)

 • שפה (שפת הפורטל)

 • זמן השהיה (משך הזמן שהשהיה נמשכת, שלאחריה מופיע שוב החלון הקופץ)

 • הסתר אזורי חלוקה (יסתיר אזורי משלוח מהמפה)

 • אפשר חלון צף של התראות (חלונות קופצים עם הודעות יוצגו בפורטל)

 • צביעת הזמנות מתעכבות (הזמנות בסיכון איחור צבועות בצהוב והזמנות מאחרות צבועות בכחול)

 • התראה על קבלת הזמנה חדשה (קבלת הודעה כאשר הזמנה חדשה מתקבלת למערכת)

 • הפעל התראה:הזמנת האפליקציה החדשה (קבלת הודעה כאשר הזמנה חדשה מתקבלת למערכת מהאפליקציאה)

 • הפעל התראה:הזמנה מאחרת (קבלת הודעה על הזמנה מאחרת)

 • הפעל התראה: שליח חוזר (קבלת התראה כאשר שליח מסיים לספק הזמנה וזמין להקצאה מחדש)

 • הפעל התראה:שליח סטה מן המסלול (קבלת התראה אם השליח נע בכיוון הלא נכון)

 • הפעל התראה:שליח מוכן ליציאה (קבלת התראה כאשר שליח אסף הזמנה ועומד לצאת לדרך)

 • הפעל התראה:יש הזמנה בסיוע (קבלת הודעה כאשר הזמנת סיוע מתקבלת למערכת)

 • הפעל התראה:השליח עצר (קבלת הודעה כאשר שליח עצר במשך זמן רב)

 • הפעל התראה:אבד קשר עם השליח (קבלת הודעה כאשר מעקב ה-GPS של שליח נאבד)

 • הפעל התראה:הזמנה מתעכבת (קבלת הודעה כאשר הזמנה בסכנת איחור)

 • למיין הזמנות לפי זמן המוכנות (הזמנות ברשימת ההזמנות ממוינות לפי מה שצריך להיות מוכן קודם)

 • הצג כל העסקים על המפה (מציג את העסקים של החשבון על המפה)

לאחר ביצוע כל השינויים הרלוונטיים, לחצו על שמור.