בהגדרות הכלליות, ניתן להתאים הגדרות שמשפיעות על כל חשבון הארגון ב-DelivApp. אם אתם צריכים רק להתאים אישית את ההגדרות האישיות שלכם, אנא קראו [מאמר זה]

על מנת לנהל הגדרות כלליות, אנא לחצו על כרטיסיית ההגדרות בחלונית הניווט העליונה ולאחר מכן לחצו על הגדרות כלליות בסרגל הצד השמאלי.במסך ההגדרות הכלליות, יהיו לכם את ההגדרות הבאות: הגדרות כלליות, הגדרות של התראות והגדרת דמי משלוח לשליח.


הגדרות כלליות

 • אפשר כתובת בלי רחוב (מאפשר לא להשתמש בשם הרחוב בעת יצירת הזמנות)

 • טיפול מיוחד בהזמנה מחוץ לאזור המשלוח (הזמנות שמחוץ לאזור המשלוח יכנסו למערכת כהזמנת סיוע, הזמנה שבה דרושה פעולת משתמש. הזמנות כאלה צבועות באדום)

 • תמיכה באיסוף עצמי (כדי לתמוך באיסוף עצמי, נוסף מתג ביצירת הזמנות חדשות):

 • הסתר את זמן הכנה על ההזמנה (מסתיר את הזמן שנותר עד שההזמנה מוכנה מכרטיסי ההזמנה)

 • מצב שיוך הזמנות (השיטה בה נוצרים המסלולים לשליחים. ישנן שתי מצבים: דחיפה - מנהל יוצר את המסלול ומקצה אותו ידנית לשליח, ומשיכה - יש כפתור משיכה באפליקציית השליחים וברגע שהשליחים זמינים הם יכולים ללחוץ על כפתור זה והמערכת תיצור עבורם מסלול.)

 • הצג סטטוס של התשלום (מאפשר הוספת סטטוס התשלום להזמנות חדשות. מוסיף כפתורים למזומן ואשראי בשלב יצירת הזמנות):

 • מספר הזמנות מקסימלי למשלוח בודד (מקסימום הזמנות ששליח יכול לקחת במסלול אחד)

 • זמן מקסימלי לאיסוף הזמנות (הזמן המקסימלי ששליח יכול לקחת כדי לאסוף הזמנות)

 • הזמן הדרוש לאיסוף הזמנה (זמן לאיסוף הזמנה מהעסק)

 • הזמן הדרוש למסירת הזמנה (זמן העברת הזמנה ללקוח)

 • זמן שמקדים שינוי אוטומטי של מצב הזמנה (כמות הזמן לפני שההזמנה מוכנה ששליחים מקבלים הודעה עליה)

 • מרחק שירות מקסימלי לאופניים (אורך מסלול מקסימלי ששליח רוכב אופניים יכול לרכוב בשביל הזמנה)

הגדרות של התראות:

 • התראה על איבוד קשר עם שליח (משך הזמן שאובדן תקשורת צריך להימשך כדי לקבל התראה)

 • התראה על עצירת שליח (משך הזמן שעצירת השליח צריכה להימשך כדי להימשך התראה)

 • הודעה על הזמנה מתעכבת (משך הזמן שההזמנה צריכה להיות בסכנת איחור כדי לקבל התראה)

 • התראה על הזמנה מתעכבת (משך הזמן שההזמנה צריכה להיות מאחרת כדי לקבל התראה)

 • התראה על עקוב בשיחרור שליח (משך הזמן ששליח לא משוחרר צריך להימשך כדי לקבל התראה)


הגדרות דמי משלוח שליח:

 • מחיר בסיסי (מחיר מינימלי למשלוח)

 • מירחק בסיסי (מ) (מרחק מקסימלי של משלוח שגובה את המחיר הבסיסי)

 • תוספת מחיר עבור מרחק לפי ק"מ (תוספת תשלום למסלולים ארוכים יותר)

 • מחיר משלוח מקסימלי  (מחיר מקסימלי שמשלוח יכול לעלות, ללא קשר למרחק)


לאחר שינוי כל ההגדרות הרלוונטיות לטעמכם, לחצו על כפתור שמור.