TABLE OF CONTENTS


כיצד להגדיר אוטומציה של ערימת הזמנות

הגדרות חשבון פרמטרים

פרמטרים של הגדרות נקודות איסוף

כיצד להגדיר אוטומציה של ערימת הזמנות


מספר פרמטרים משפיעים על האופן שבו האלגוריתם של DelivApp מקבץ את ההזמנות ויוצר מסלולים. מדריך זה יעזור לכם להגדיר פרמטרים אלה כך שיהיו אופטימליים לצרכים התפעוליים שלכם.


כדי לקבל החלטות על קיבוץ הזמנות והפצה, האלגוריתם משלב פרמטרים ברמת החשבון ובכל רמה עסקית. כל פרמטר משפיע על ההחלטה ומגביל את אפשרויות הקיבוץ והשליחה של המערכת.

  

רמת חשבון - פרמטרים החלים על כל המערכת ועל כל העסקים/מקומות האיסוף:

 1. מספר מקסימלי של הזמנות במסלול אחד.

 2. זמן מקסימלי שהוקצה לאיסוף במסלול אחד.

 3. משך איסוף ממוצע.

 4. משך הורדת המשלוח הממוצע.

 5. הזמן לפני ההזמנה מוכנה שניתן להתחיל לחפש שליחים.

 6. מרחק שירות מקסימלי לשליחי אופניים.


רמת מיקום עסק/איסוף - פרמטרים החלים על עסק בודד ואינם משפיעים על עסקים אחרים:

 1. זמן אספקה מקסימלי:

  1. עבור אזור נבחר (פרמטר זה הוא בעל העדיפות הגבוהה ביותר אם הוא מוגדר).

  2. עבור מיקום עסק/איסוף (פרמטר זה יעיל רק אם לא מוגדר זמן אספקה מקסימלי לאזור).

 2. קירור מקסימלי.

 3. זמן בישול ברירת מחדל.

הגדרות חשבון פרמטרים


אלו גלובליים עבור כל פעולת המשלוח.


עברו אל הגדרות כלליות, לחצו על הגדרות בחלונית הניווט העליונה ולאחר מכן לחצו על הגדרות כלליות בסרגל הצד השמאלי (צילום מסך 1).


(צילום מסך 1)


במסך הגדרות כלליות תמצאו את הפרמטרים הבאים:


מספר הזמנות מקסימלי למשלוח בודד - מגביל את מספר ההזמנות במסלול אחד. לדוגמה, אם זה מוגדר כ-3, גם אם זמן אספקה ואילוצים אחרים מאפשרים 5 הזמנות, המערכת עדיין תגביל את המספר הזה ל-3. פרמטר זה עוזר לווסת את הקיבולת ועומס העבודה עבור השליחים.


זמן מקסימלי לאיסוף הזמנות - מגדיר כמה זמן שליח יכול להשקיע באיסוף הזמנות ממקומות שונים. (למשל: זה מוגדר כ-15 דקות, והמערכת צריכה להחליט אם לקבץ או לא לקבץ 3 הזמנות מ-2 מקומות איסוף שונים. אם זמן הנסיעה המשולב בין מקומות האיסוף וזמן האיסוף במקומות נמוך מ-15 דקות, ההזמנות יקובצו. אם זמן זה הוא מעל 15 דקות, ההזמנות לא יקובצו).


אפשר איסוף ברדיוס הבא בלבד - מגביל את השליחים האפשריים שנבחרו להזמנה לפי מרחק ממקום האיסוף (למשל אם פרמטר הרדיוס הוא 3 קילומטר ומרחק השליח הוא יותר מ-3 קילומטר, המנהל לא יכול להקצות את ההזמנה לשליח הזה. אם המרחק של השליח הוא פחות מ-3 קילומטר, השליח יכול לקבל את ההזמנה למשלוח).


הזמן הדרוש לאיסוף הזמנה - הזמן הממוצע שלוקח לשליחים לבצע איסוף הזמנות במקום איסוף בודד. ערך זה משמש לחישוב משך המסלול וזמן הגעה. (למשל אם זה מוגדר ל-5 דקות, ושליח צריך לאסוף הזמנות מ-3 מקומות איסוף, סה"כ 15 דקות יתווספו לזמן המסלול).


הזמן הדרוש למסירת הזמנה - הזמן הממוצע שלוקח להורדת משלוח ביעד. ערך זה משמש לחישוב משך המסלול וזמן הגעה. (למשל, אם זמן הפריקה בהורדה מוגדר ל-3 דקות, ושליח צריך לספק 3 הזמנות, יתווספו סה"כ 9 דקות לזמן המסלול).


זמן שמקדים שינוי אוטומטי של מצב הזמנה - פרמטר זה אומר למערכת מתי ניתן לקבץ הזמנה לניתוב. זה יחסית לזמן הכנת ההזמנה. (למשל הזמנה נכנסה למערכת בשעה 17:15, והוגדר לה זמן הכנה ברירת מחדל של 20 דקות. המערכת יודעת שההזמנה צריכה להיות מוכנה בשעה 17:35. אם שינוי המשלוח האוטומטי מוגדר ל-10 דקות, אז בשעה 17:25 (10 דקות לפני 17:35), הזמנה זו מוכנה לקיבוץ אוטומטי עם הזמנות אחרות). 


מרחק מקסימלי לנסיעה בקטנוע - מגביל את מרחק הכיסוי המרבי לאופניים או קטנוע במסלול אחד. (למשל אם פרמטר זה מוגדר ל-3 ק"מ, אז שליח רכוב על אופניים לא יקבל הזמנה המחייבת אותו לעבור יותר מ-3 ק"מ ממקום האיסוף למקום ההורדה. בנוסף, השליח לא יקבל הזמנות ממקומות איסוף שנמצאים יותר מ-3 קילומטר + 600 מטר (20% מערך הפרמטר הזה) מהמיקום שלו).


זמן המתנה אחרי סירוב - פרמטר זה יגרום לסנקציה של שליח למשך פרק הזמן שנבחר לאחר דחיית הזמנה. המשמעות היא שבמשך הזמן הזה השליח לא יוכל לקבל הזמנות אחרות.


זמן המתנה לפני הפצת הודעה למעגל רחב - אם הזמנה לא תתקבל על ידי השליח שהוקצה לה בזמן הזה, היא תהיה זמינה אוטומטית עבור כל שאר השליחים.


מעגל ראשון לשליחת הודעה - רק שליחים ברדיוס הנבחר יקבלו את ההודעה על הזמנה פנויה.


אסטרטגית התראות על הזמנה חדשה - בהגדרה זו תוכלו לבחור איזה שליח מהשליחים הזמינים ברדיוס יקבל את ההודעה על הזמנה חדשה. אתם יכולים לבחור שזה יהיה כולם, הקרוב ביותר או השליח הכי פחות עסוק.


*לאחר ביצוע כל השינויים הדרושים, אנא לחצו על שמור.פרמטרים של הגדרות נקודות איסוף


לחצו על הגדרות בחלונית הניווט העליונה, ולאחר מכן לחצו על הגדרות של נקודות איסוף בסרגל הצד השמאלי ולחצו על סמל העריכה  (צילום מסך 3).


(צילום מסך 3)


להלן ההגדרות המותאמות אישית לפי עסק/מקום איסוף. אם יש לכם יותר ממיקום איסוף אחד, יש להגדיר את הפרמטר הזה בנפרד עבור כל אחד מהם. 

במסך עריכת העסק תמצאו את הפרמטרים הבאים (צילום מסך 4):


(צילום מסך 4)


זמן התחייבות למשלוח - זהו הזמן המקסימלי לאספקת הזמנה ללקוח. זמן זה מתחיל להיחשב מרגע כניסת ההזמנה למערכת DelivApp. (למשל, הזמנה התקבלה בשעה 17:15; אם זמן ההתחייבות למשלוח מוגדר ל-20 דקות, ההזמנה אמורה להתקבל עד השעה 17:35. ככל הנראה עם ההגדרה ל-20 דקות, ההזמנות מעסק זה לא יהיו מקובצים עם ההזמנות האחרות. אם אנחנו רוצים שהקיבוץ יקרה, ייתכן שנצטרך להגדיל את זמן האספקה המקסימלי לאותו עסק. זה תלוי בכם כדי להחליט על העיתוי הטוב ביותר, שימו לב שפרמטר זה כולל זמן בישול ומשלוח, כך שיש צריך להיות מספיק זמן לשניהם).


*ניתן להגדיר פרמטר זה גם ברמת אזור המסירה. כדי לשנות את הערך של פרמטר זה עבור אזור מסוים, לחצו על הגדרות בחלונית הניווט העליונה ולאחר מכן לחצו על אזורי חלוקה בסרגל הצד השמאלי. במסך אזורי חלוקה, לחצו על סמל העריכה באזור הרלוונטי.

לאחר מכן במסך החדש שנפתח תמצאו את זמן התחייבות למשלוח עבור האזור הנוכחי. (צילום מסך 5 ו-6).


אנא שימו לב שלערך של פרמטר זה ברמת האזור יש עדיפות גבוהה יותר מזה שברמת העסק. לדוגמה, אם ההזמנה שייכת לאזור המסירה של מזרח, פרמטר זה יוגדר כ-70 דקות, ללא קשר לנקודת האיסוף/העסק שממנו מגיעה ההזמנה.


(צילום מסך 5)


(צילום מסך 6)


זמן קירור מקסימלי (הזמנה בדרכים) - זהו פרק הזמן המקסימלי שהזמנה יכולה לבלות בדרכים. לדוגמה, הזמנה נאספה בשעה 17:15, אם זמן הקירור המקסימלי מוגדר ל-20 דקות, ניתן לקבץ הזמנה זו עם ההזמנות האחרות, והמערכת תוודא שהיא תגיע לא יאוחר משעה 17:35 .


זמן בישול ברירת מחדל - כל הזמנה שנכנסת למערכת דורשת הקצאת זמן בישול. אם לא הוקצה זמן, המערכת תמלא אוטומטית את זמן הבישול.


מרכז בקרה ברירת מחדל - אם אתם עובדים עם מרכזי בקרה, כל מיקום איסוף יצטרך להיות מוקצה לאחד מהם. הם יוקצו כברירת מחדל למרכז הבקרה המוגדר בפרמטר זה.


צבע - אתם יכולים לבחור גווני אפור כדי לזהות לאיזה מיקום איסוף שייכת הזמנה.


*לאחר ביצוע כל השינויים הדרושים, אנא לחצו על שמור.


נ.ב. בכל בעיה עם קיבוץ/מסלול הזמנות, אתם תמיד יכולים לבקש תמיכה באמצעות צ'אט בפורטל (צילום מסך 7).

(צילום מסך 7)


פנו למנהל התמיכה ושתפו מספר זיהוי של קבוצת ההזמנה/מסלול עם בירור הבעיה.


במקרה שליח לחץ על משוך, והאלגוריתם לא יצר קבוצה, הוא יקבל הודעה הכוללת את מספר הזיהוי (צילום מסך 10 ו-11).


(צילום מסך 10)


(צילום מסך 11)