למרבה הצער, כרגע אין דרך לערוך הזמנה מתוזמנת. ההזמנה נכנסת למערכת רק שעה וחצי לפני המועד שנקבע.


ניתן לערוך, לבטל ולהשלים הזמנות מתוזמנות רק על ידי המתנה עד שהן נכנסות למערכת שעה וחצי לפני השעה שנקבעה. ברגע שהיא נכנסת למערכת, ההזמנה המתוזמנת נערכת באותו אופן כמו כל הזמנה אחרת. עיינו במדריך לעריכת הזמנות לפרטים נוספים.