לשליחים יש שני מצבי משמרות: רגילה וגיבוי. משמרת רגילה היא מעין משמרת יומית לצוות הקבוע שלך. משמרת גיבוי מיועדת לשליחים שלא עובדים על בסיס יומי, אבל אתה יכול להתקשר אליהם כאשר אתה צריך יותר צוות (למשל, אם יש לך עומס הזמנות או חלק מהשליחים שלך בחופשה, ואתה צריך עוד עובדים).

כיצד להתחיל או לשנות משמרת שליח

לכל שליח יש סטטיסטיקה משלו, לכן לכל אחד יש משמרת נפרדת. כאשר אתה מתחיל משמרת שליח, כל המידע החשוב כמו זמן תחילת או סיום המשמרת, כמות ההזמנות שהושלמו, המרחק שעבר השליח, או המזומנן שנאסף, נשמר במשמרת.

כדי להתחיל משמרת של שליח או לשנות את מצב המשמרת, לחץ על סמל הפלוסבחלונית השליחים.

לאחר מכן לחץ על סמל התחל משמרתשל השליח הרלוונטי בחלון המוקפץ כדי להתחיל משמרת רגילה או לחץ על כפתור "גיבוי" כדי להתחיל משמרת גיבוי.

*בחר מוקד ברירת מחדל אם אתה עובד איתם.


השליח למשמרת רגילה יופיע ברשימת ההמתנה והשליח למשמרת גיבוי ברשימת הגיבוי.לסגירת המשמרת יש ללחוץ על החץ ליד שם השליח ולאחר מכן ללחוץ על כפתור סוף משמרת. בלחיצה על חץ זה תמצא גם את הלחצנים הפסקה (כדי להשהות את המשמרת של השליח לזמן לא מוגדר), ושייך הזמנות (להקצאה השליח להזמנה קיימת).

אם ההזמנה כבר הוקצתה לשליח, בלחיצה על הכרטיס שלו בסרגל הצד השמאלי, תראה גם את סמל הביטול, המאפשר לך לבטל את השיוך ההזמנה לשליח במקרה שתרצה לבצע שינוי כלשהו. תמצא גם את סמל הסיום שיסיים את מחזור השליח וישנה את מצב המשלוח לסיום.