על מנת לנהל את המשמרות בפלטפורמה עבור למסך "משמרות" על ידי לחיצה על לשונית "משמרות":
  • בלשונית "משמרת" מוצגים כל העובדים הנמצאים כעת במשמרת: שליחים ומוקדנים:


לצד כל עובד ישנם ארבעה סמלים:


  • שמור (לשמור את המשמרת הספציפית בקובץ אקסל), עין (לראות את פרטי המשמרת בפורטל), ערוך (לערוך את המשמרת ספציפית אנא בדוק את הכתבה), מחק (למחוק את המשמרת ספציפית).


בפינה הימנית העליונה של לשונית "משמרות", מופיע סמל "סינונים":  • לאחר לחיצה על "סינונים", יופיע חלון חדש עם אפשרויות הסינון:יש אפשרות לסנן את המשמרות לפי היוםאתמולהשבועהחודשחודש קודם:אפשר לסנן את המשמרות לפי תאריכי ההתחלה והסיום:לסנן לפי עובד:לסנן לפי מוקד:ניתן לערבב את הפילטר לפי הצורך כדי להשיג את תוצאת הפילטר הרצויה.


כדי לסגור את חלון סינונים, לחץ על סימן החץ בפינה השמאלית העליונה:בלחיצה על כפתור ״שמור״  כל המשמרות שמוצגות על המסך ישמרו בקובץ אחד


על מנת לקבל דוח מפורט לכל משתמש על המשמרת, ניתן לבצעה את הפעולות הבאות:  • בלשונית "משמרת" מצא את העובד שאתה רוצה ולחץ על סמל העין:


  • בחלון החדש ניתן לראות את כל פרטי המשמרת שביצע העובד:

  • כאן תוכלו לראות: הזמנות שנמסרו (כמות ההזמנות שנמסרו), זמן משמרת (משך הזמן במשמרת), מרחק מצטבר (המרחק שאותו כיסה השליח במהלך המשמרת), התקבל במזומן (הסכום ששולם עבור ההזמנות במזומן), כרטיס אשראי (הסכום ששולם עבור ההזמנות בכרטיס אשראי).
על מנת לערוך את המשמרת


  •  במסך "המשמרות" , בחר את המשמרת שברצונך לערוך ולחץ על סמל "ערוך":  • לאחר הלחיצה על כפתור "ערוך",נפתח חלון החדש עם שדות העריכה:ניתן לערוך את הפרטים הבאים:


תאריך התחלה (תאריך ההתחלה של המשמרת. ניתן לכתוב באופן ידני או לבחור על ידי לחיצה על הכפתור "לקבועה זמן יעד), תאריך סיום (תאריך הסיום של המשמרת, ניתן לכתוב באופן ידני או לבחור על ידי לחיצה על הכפתור "לקבועה זמן יעד" ), זמן התחלה (זמן תחילת המשמרת ניתן לכתוב באופן ידני או לבחור על ידי לחיצה על הכפתור "לקבועה זמן יעד), זמן סיום (זמן סיום המשמרת. ניתן לכתוב באופן ידני או לבחור על ידי לחיצה על הכפתור "לקבועה זמן יעד), הערות (ניתן להשאיר הערה למשמרת), מקדמה ( מקדמה שעובד קיבל בתחילת המשמרת. למשל 10 שקלים), מס רכב (מספר לוחית רישוי של רכב של העבוד במשמרת), Excel (מאפשר להוריד קובץ אקסל של המשמרת הנוכחית).


  • לאחר שהקלדת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על "שמור":

  • ניתן יהיה לראות את השינויים שנעשו במסך המשמרות: