ניתן ליצור משתמש מוקדן בחשבון העסקי שלכם, תפקיד זה ינהל את יצירת ההזמנות ויקצה הזמנות לשליחים.


כדי ליצור משתמש מוקדן, לחצו על הגדרות בחלונית הניווט העליונה, ולאחר מכן לחצו על משתמשים בסרגל הצד השמאלי (צילום מסך 1).


(צילום מסך 1)


במסך המשתמשים, לחצו על הוסף כדי ליצור משתמש חדש (צילום מסך 2).


(צילום מסך 2)במסך החדש, בחרו את תפקיד המוקדןומלאו את השדות הבאים (צילום מסך 3):


(צילום מסך 3)


  • שם (שם העובד)

  • טלפון (מספר הטלפון של העובד)

  • Email (מייל העובד)

  • מס עובד (תעודת עבודה של העובד בחברה)

  • שכר שעתי (תגמול העובד לשעה)

  • תאריך הרשמה למערכת (יום רישום של העובד)


*שם, מספר טלפון ותפקיד הינם שדות חובה.

*מספר הטלפון צריך להיות ייחודי לכל משתמש.


לאחר הוספת כל הנתונים, לחצו על שמור.