על מנת ליצור פרופיל זמני הכנה

  • אנא עבור למסך "הגדרות" על ידי לחיצה על לשונית "הגדרות":  • במסך "הגדרות" בחר ב"פרופיל זמני הכנה" בתפריט בצד שמאל:  • יפתח חלון עם הפרטים הבאים:

פרופיל(רשימה נפתחת עם שמות הפרופיל שכבר נוצרו), שם(שם הפרופיל), זמני הכנה, הפעל(כפתור שמפעיל את הפרופיל):  • כדי ליצור פרופיל חדש ניתן ללחוץ על כפתור הפלוס בצד שמאל של שדה הפרופיל:  • בשדה ה"שם" הקלד את שם הפרופיל:  • כדי להוסיף זמן הכנה אנא הקלד את הזמן ולחץ על כפתור הפלוס ליד שדה:

  • לאחר שהקלדת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על "שמור":


 


כדי להפעיל את פרופיל זמן הכנה, ניתן לבחור את הפרופיל מהרשימה הנפתחת:  • לאחר שהפרופיל נבחר הקש על ״הפעל״ ולחץ על "שמור":