ערי שירות הן נחוצות כדי לייחס הזמנה מעיר אחרת, במיוחד אם מדובר באזור עם כפרים או עיירות קטנות. ניתן להוסיף ערים למשלוח מלבד העיר הראשית שלכם, והמערכת תחבר את הכתובות להזמנות בהתאם לעיר הלקוח.


לחצו על כרטיסיית הגדרות בחלונית הניווט העליונה ולאחר מכן לחצו על ערי שירות בסרגל הצד השמאלי (צילום מסך 1).


(צילום מסך 1)


במסך ערי שירות, לחצו על הוסף כדי להוסיף עיר חדשה.


(צילום מסך 2)


במסך החדש שנפתח, מלאו את שם עיר השירות בשדה עיר (צילום מסך 3), או מצאו את העיר במפה ולחצו עליה (צילום מסך 4):

(צילום מסך 3)


(צילום מסך 4)


שמרו את השינויים ועיר השירות החדשה תופיע ברשימה.